Belinda web
Image default
Zakelijke dienstverlening

Redenen om het bezoekschema te wijzigen

Een scheiding heeft natuurlijk een grote impact op zowel de ouders als de kinderen van het gezin. Om beide ouders te betrekken in de opvoeding van de kinderen, staat er vaak in een ouderschapsplan aangegeven wanneer de kinderen bij welke ouder te vinden zijn. Het kan voorkomen dat na verloop van tijd een van de partners, of beiden, het bezoekschema zouden willen aanpassen. Maar wat zijn nu eigenlijk geldige redenen voor het aanpassen van dit bezoekschema? In deze blog worden er een aantal veelvoorkomende redenen toegelicht om het ouderschapsplan aan te passen

Een van de ouders gaat verhuizen

Vaak is een bezoekschema onpraktisch zodra een ouder gaat verhuizen naar een plek ver van de andere ouder. Als vertrekkende ouder is het van belang om het ouderschapsplan te raadplegen voor de verhuizing plaatsvindt. Het belangrijkste waarop moet worden gelet is of er een verhuis clausule bestaat die het verbiedt om het gebied te verlaten zonder toestemming van de andere ouder. Zomaar verhuizen zonder dit door te geven, kan resulteren in een wijziging van de voogdij door de andere ouder. Bekijk dit dus goed na voordat er daadwerkelijk verhuisd wordt.

Het kind heeft andere behoeftes gekregen

Uiteraard worden ook de kinderen ouder en kan het zijn dat hun behoeftes in verloop van tijd verandert. Ook dan kan er een wijziging aan worden gebracht in het bezoekschema. Wanneer kinderen ouder worden zullen school- en buitenschoolse activiteiten steeds meer plaatsvinden. Daarnaast krijgen kinderen hun eigen wensen en zullen deze sneller bekend maken. 

Het werkschema van een ouder is veranderd

Zodra een van de ouders een belangrijke, grote verandering heeft in een werkschema, kan er ook gekozen worden om het bezoekschema te wijzigen. Denk bijvoorbeeld aan het af- of toenemen van de werkuren. Dit kan er namelijk voor zorgen dat er meer of minder tijd kan worden doorgebracht met de kinderen. 

Het kind loopt gevaar

Een andere, minder leuke reden zou kunnen zijn dat het kind gevaar loopt. Natuurlijk is het welzijn van een kind erg belangrijk voor een ouder. Zodra een van de ouders merkt dat het kind gevaar zou kunnen lopen, is dit een geldige reden om het bezoekschema te wijzigen. Dit kan zowel fysiek, mentaal, verbaal et cetera zijn. Uiteraard is dit onderwerp erg complex, waardoor het altijd goed met een professional besproken worden.

De woning van een van de ouders is niet geschikt

Ook kan het voorkomen dat een van de woningen niet geschikt is om als kind te wonen. Denk hierbij aan een onstabiele omgeving, zoals onhygiënische omstandigheden, gebrek aan water en/of elektriciteit of gebrek aan goede huisvesting. Een rechter zou uiteraard de situatie bekijken vanaf beide partijen en vervolgens pas een besluit nemen of er daadwerkelijk iets moet worden aangepast in het bezoekschema. Bekijk deze link voor een ervaren mediator die jullie kan helpen: scheiden en kinderen