Belinda web
Image default
Computers / Internet / Searching

Houd vogels uit de buurt van zonnepanelen

Zonnepanelen worden momenteel in grote hoeveelheden aangeschaft. Niet enkel om het klimaatprobleem tegen te gaan, maar ook gezien de financiële voordelen zijn de panelen erg aantrekkelijk. Aan de hand van de panelen is het mogelijk eigen energie op te wekken, waardoor de CO2-uitstoot zal verminderen en de klimaatverandering tegen zal worden gegaan.  

Toch ondervinden veel eigenaren een veelvoorkomend probleem bij de zonnepanelen. Veel vogels zien de panelen als beschutte, warme plek om zich te vestigen. Echter kan dit voor veel overlast zorgen bij de bewoners.

Waarom nestelen ze zich?

Gedurende de zonuren vangen de panelen het licht op, waardoor de panelen op termijn zullen opwarmen. In de winter zullen de vogels warme plekjes opzoeken om zich te vestigen tijdens de koude dagen. In de zomer zullen de vogels een plek zoeken om te schuilen voor de zon. Daarnaast zullen zij zich goed kunnen verschuilen voor mogelijke roofdieren.

De zonnepanelen worden nooit direct tegen het dak gemonteerd, waardoor er genoeg ruimte vrij is waar de vogels een nestje kunnen bouwen. De vogelnesten zullen leiden tot vogelpoep en overlast. Daarnaast worden de vogelnesten gebouwd uit brandgevaarlijke materialen, waardoor het brandgevaar van het dak zal toenemen.

Vogels onder zonnepanelen tegengaan

Om de mussen, kraaien en duiven onder zonnepanelen weg te houden, is de aanschaf van vogelwering raadzaam. Zo is het mogelijk een kunststof strip te laten monteren onder de panelen. De strip schikt over naalden, waardoor het voor vogels onmogelijk wordt om onder de panelen te komen. Daarnaast loopt er tussen de naalden een zogenaamde ‘verbindingsbrug’, waardoor de vogels ook niet in staat zijn door de naalden heen te bewegen.

http://birdblocker.nl