Belinda web
Image default
Zakelijke dienstverlening

Verscherp uw supplier management aan de hand van een spend analyse

Goed supplier management begint met een spend analyse van uw onderneming. Alleen op basis van een grondige analyse van de inkoopprocessen en uw leveranciers kunt u het supplier management optimaliseren. Veel bedrijven doen een beroep op inkoopadviesbureaus om een spend analyse te maken. Door data te verzamelen en bestuderen kan een duidelijk beeld geschetst worden van de uitgaven van uw bedrijf. Hier leggen we uit hoe dat precies in zijn werk gaat en hoe ook uw bedrijf daarvan kan profiteren.

Een spend analyse is de basis voor een beter supplier management

Hoe gaat u om met uw leveranciers? En doet uw onderneming er alles aan om de kosten zo laag mogelijk te houden? Een spend analyse van een inkoopadviesbureau als Grippr geeft u op een heldere wijze inzicht in uw uitgaven. Wat levert u dat op?

Meer inzicht in uw leveranciers

Hoe presteren uw leveranciers? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? En heeft u niet te veel kleine leveranciers? Op dergelijke vragen krijgt u aan de hand van een spend analyse antwoord. Veel bedrijven met veel leveranciers laten hier steken vallen. Een grondige analyse van uw leveranciersbeheer heeft dan ook vaak kostenbesparing als gevolg.

Inrichten van uw supplier portal

Zoveel leveranciers, zoveel contracten. Om te voorkomen dat contracten ongemerkt verlopen, en om alle documentatie inzichtelijk maken, is speciale software nodig. Inkoopadviesbureaus helpen u vaak met het beter inrichten van deze software na het maken van hun analyse. Zo kunt u zelf steeds op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de supplier management.

Maak werk van uw leveranciersbeheer

Voor grote ondernemingen met honderden of duizenden leveranciers is een grondige analyse van de inkoopprocessen onontbeerlijk. Krijg grip op uw leveranciers, en neem een inkoopadviesbureau in de arm te die uw onderneming onder de loep kan leggen en u met raad en daad bij kan staan.